Holmsland Sogneforening havde 25 års jubilæum den 16. september 2022. Ved den årlige Naturens Dag i Røjklit Havn den 11. september holdt formand Marie Busch Nielsen denne tale.

For 25 år siden var der driftige kvinder og mænd på Holmsland, som mente at vi manglede noget, men hvad var dette ”noget”?

Ja, vi manglede i hvert fald et fælles sted at sende relevant information ud, så man altid vidste hvor man kunne finde oplysningerne igen. Skolen sendte jævnligt nyt ud til forældrekredsen, HGU sendte årets program ud inden sæsonen, kirken formidlede alene i kirkebladet og den tidligere husmoderforening, Din egen Forening havde annoncer i dagspressen. Det måtte kunne gøres bedre.

Der manglede også nogen til at samle trådene på Holmsland. Der var masser af gode foreninger som havde mange forskellige formål, men ingen forening som kunne dække alle på Holmsland og være den samlende faktor og støtte op om alle de gode ting, der foregik her på Holmsland.

Der manglede også en forening som kunne repræsentere Holmsland i forhold til fælles ønsker i for eksempel samarbejdet med kommunen.

Formand Marie Busch Nielsen holdt tale i anledningen af Holmsland Sogneforenings 25 års jubilæum.

Der blev tænkt mange tanker uden rigtig at få hul igennem. Dengang blev der holdt midtvejs møder mellem lokalpolitikere, embedsfolk og Holmslands befolkning. De foregik i forsamlingshuset, som lå på det vi i dag kender som Ragna Tangs Plads. På et sådant møde kom der forslag om at danne en ny forening. En samlende forening til at tage sig af alle de ting, som faldt uden for specialforeningernes områder og til at understøtte fællesskabet på Holmsland.

HGU tog teten og ville gerne være med, da de manglede foreningslokaler ved hal og stadion. Herefter gik det om ikke stærkt, så slag i slag. På en stiftende generalforsamling i september 1997 blev sogneforeningen født med repræsentanter fra foreningerne på Holmsland.

Jeg vil gerne i anledning af jubilæet trække en del af de første projekter frem og drage paralleller til nutiden.

Et af de første punkter som den nyvalgte bestyrelse gik i gang med tilbage i oktober 97 var byfornyelse, herunder cykelsti fra Søndervig Landevej til Kloster som dengang kun var den smalle Klostervej uden cykel/gangsti, belysning, læbeplantning og tunnel. 

På samme bestyrelsesmøde blev der også arbejdet med Sogneforeningens synlighed og man startede arbejdet med at få en flagallé. Det blev lavet ved at man solgte tilgodebeviser på at få flagalléen op, mod at støtte indkøbet af flagalléen. Så sent som sidste år blev der indløst et sådant tilgodebevis, og jeg ved at der stadig er uindløste beviser rundt om i hjemmene. Og så er det jo godt, at Holmsland Sogneforening stadig har en flot flagallé som sættes op i mange festlige anledninger.

Bestyrelsen besluttede også, at man ønskede julebelysning, og netop i det forløbne år er den samme julebelysning blevet renoveret med nye røde hjerter og nyt lys, så vi stadig kan fejre hjerternes fest i hjertet af Holmsland.

Året efter udkom det første sogneblad. Bladet er gennem årene blevet mere strømlinet og professionelt at se og læse, og her kan man virkelig se hvad Holmsland Sogneforening kan, nemlig at facilitere sammenhold og fællesskab på Holmsland. Alle foreninger kan bringe deres nyheder i bladet og det giver mulighed for at følge med i andre ting end dem man selv er en del af. Jeg ved af egen erfaring, at sognebladet giver tilflyttere en god indføring i, hvad og hvem Holmsland er.

Lidt senere samme år flyttede udvidelse af Hallen og flytning af forsamlingshuset ind på den faste del af dagsordenen. Sogneforeningen arbejdede sammen med bl.a. HGU og lagde navn til arbejdet for at få Holmsland Idræts- og Kulturcenter op at stå.

Samme møde havde flere nye punkter: Oprettelsen af Johanne Høkers Plads, som der nu samles forslag ind til fornyelse af, når arbejdet på Klostervej når derhen. Der var også et ønske om mere offentlig transport gennem Kloster – også her må vi sige at der kan trækkes tråde til nutiden. I sidste måned sendte vi – på foranledning af en borgerhenvendelse – en anmodning til Midttrafik om, at flere busser skulle køre enten gennem Kloster eller som minimum ned at vende ved Kirken.

I 1999 gik bestyrelsen i gang med at lave en trafiksikkerhedsplan for Kloster, og ønskede en rundkørsel ved Søndervig Landevej. Bestyrelsen pressede hårdt på, og formand gennem de første 10 år Poul Lyng blev interviewet til et indslag i TVMidtVest som blev optaget, hvor vi i dag har en rundkørsel. Et arbejde der tog længere tid end de fleste, men nu er den her. 

En del af trafiksikkerhedsplanen var også stierne rundt i Kloster, som skulle skabe sikre skoleveje. I dag har vi som en del af Helhedsplanen en meget aktiv og dygtig gruppe som arbejder med trafiksikkerhed anno 2022 med øget trafiktryk, øget mænge cyklister ikke mindst turister og stadig mange faktorer at tage hensyn til, både skolen, hallen, Brugsen og store landbrugsmaskiner. Det er hverken blevet nemmere eller billigere at skabe gode løsninger, men som I også kunne se fremvist i Kulturcenteret for nylig, så arbejder vi intenst og konstruktivt for at løse opgaven.

1999 var også året hvor Holmsland Sogneforening tog livtag med et stort emne i disse tider, nemlig flytning af Brugsen og fritlægning af Kirken. Som vi alle ved, så er det ikke sket endnu, men sammen med formanden for Dagli’ Brugsen Holmsland har jeg på vegne af Holmsland Sogneforening i sommer indsendt en ansøgning om en lokalplan som skal danne grundlag for at flytte Brugsen ud mod Søndervig Landevej. Det arbejde, håber vi, går i gang om godt et år.

I april samme år blev de første indledende øvelser lavet for at få en hjemmeside for Holmsland. Det lykkedes senere, og de fleste kender holmsland.dk, men ved I også at hjemmesiden lige er blevet fornyet med et nyt layout og nye features, så man nu også kan finde oversigter over hvad der foregår i de forskellige grupper i forbindelse med Helhedsplanen? Gå ind og tjek den ud. Den er mega nice. 

Et par måneder senere var bestyrelsen igen på banen med et nyt tiltag, nemlig at lave en investeringsforening til opkøb af huse som var i risiko for at falde i hænderne på hestehandleren fra Låsby. Men som med alt andet i livet, så lykkes heller ikke alt for Holmsland Sogneforening i første forsøg, og dette tiltag blev ikke til noget dengang. Det har dog været oppe at vende sidste år i bosætningsudvalget, om man kunne lave en konstruktion, som kunne opkøbe ejendomme som skulle sikres på lokale hænder, og hvor man havde sikkerhed for, hvad udnyttelsen blev og måske endda hjælpe nogen i gang med gode projekter. Måske det ligger i fremtiden?

Sogneforeningen gav kanelkage ved Naturens Dag i den særlige anledning.

Der blev også arbejdet med at skabe en naturlegeplads, heller ikke den er blevet til noget endnu, men måske kunne den komme, hvis vi lykkes med at få skabt en klimasøpark øst for Kloster. Også her arbejder en gruppe for at afdække mulighederne og sætte retning for visionerne fra helhedsplanen. 

Man kan selvfølgelig sige at vi har haft en klimasøpark i mange år – nemlig Sogneparken, som i hvert fald en klimaramt park med en sø. I mange år er og har Sogneparken været vores dejlige rekreative område som sammen med de andre grønne områder i byen passes af vore sogneparkdamer og det grønne hold.

Til gengæld lykkedes et projekt, som dukkede op på bestyrelsens dagsordener i oktober 99, nemlig genetableringen af Vonå Engbro (kært barn har mange navne, men her holder vi os til Engbro). I Hee havde man tidligere forsøgt at genskabe den, men de måtte opgive. Men Holmsland Sogneforening ville gerne med i arbejdet, og her var der kendskab til EU midler som kunne bruges til formålet. Faktisk kunne man få flere penge ved at gøre det handikapvenligt – derfor blev der bl.a. lavet de to ”balkoner” så kørestolsbrugere kan fiske fra broen. 

I dag er Holmsland Sogneforening en af de 5 foreninger som står bag madpakkehuset ved Vonå Engbro. Også madpakkehuset er handikapvenligt og vi synes selv, det har været en succes.

Jeg kan ikke blive ved med at gennemgå foreningens historie så nøjagtigt, men vil alligevel trække en enkelt ting frem. Det er nemlig loppemarkedet. Det begyndte i et samarbejde med Ringkøbinggardens Loppemarked, men er gennem årene blevet vores helt eget. Det har gennem mange år været vores vigtigste indtægtskilde, og den vigtigste grund til, at vi har så lavt et kontingent. Vi er nemlig ikke sat i verden for at samle penge, men for at understøtte det gode liv herunder foreningsliv her på Holmsland. Og hvor corona satte en stopper for mange andre ting, så intensiverede loppemarkedet sin indsats og sikrede en endnu højere indtjening til foreningen. Tusind tak for det. Nu står vi i den situation at loppemarkedet har brug for et nyt logi, så vi kalder på alle Holmboere om at hjælpe os med at finde egnede lokaler til at sikre loppemarkedet og Holmsland Sogneforenings muligheder for at gøre alt det gode for Holmsland, som vi gerne vil.

Holmsland Sogneforening er en forening af jer og for jer. Vi har brug for det samme som for 25 år siden – mange medlemmer, for at have ”muskler” nok i forhold til f.eks. kommunen og for at have frivillige nok i forhold til jer.

Tusind tak til alle jer frivillige som gør Holmsland Sogneforening mulig. Tak for alle jer som er medlemmer og alle jer som nu vil melde jer ind. Se jer omkring på Naturens Dag og nyd frivilligheden og det gode liv på Holmsland.