Fra monumentet vil man kunne se ud over Kloster Surfspot, Ringkøbing Fjord og Holmsland Klit fra en højde af 6,5 meter.

Lokal organisering

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Holmsland Brugsforening og Holmsland Sogneforening, som har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse. Der er også nedsat en fundraisergruppe og med tiden bliver der brug for flere arbejdsgrupper.

Kontakt

Der er udpeget en projektleder:

Kenneth Konrad Knudsen
Klostervej 81
Tlf. 2639 2927
E-mail hotspot@holmsland.dk

Bygherrerådgiver

Kunstfaglig rådgiver

Ofte stillede spørgsmål

Kommer monumentet ikke til at spærre for udsynet til Brugsen?

Monumentet er designet, så man stadig kan se Brugsen fra landevejen, som dermed ikke mister et stort kundegrundlag af forbipasserende. Formanden for Holmsland Brugsforening var med i bedømmelsesudvalget, da vinderidéen skulle findes og Brugsens uddeler har været med som konsulent.

Hvornår er det færdigt?

I første omgang skal der fundraises 9,65 millioner kroner. Når det er på plads, begynder etableringen. Vi håber, at det kan indvies i 2026.

Hvor kommer pengene fra?

De 9,65 millioner kroner skal findes blandt private fonde. Der er etableret en fundraisergruppe.

En stor tak til donorerne

3.446.000 kr.

1.379.000 kr.

Vi skal bruge 9,65 millioner kroner

Realdania og Ny Carlsbergfondet støtter projektet med 50 % af det samlede budget på 9,65 millioner kroner – men kun, hvis vi selv finder resten. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at tage sig af fundraising

Indsamlet beløb
0

Fundraiser-gruppen består af

Kenneth Konrad Knudsen, Klostervej 81 (tovholder)
Ursula Bækkegaard, Gadegårdsvej 10
Bodil Hindsholm Hansen, Brunbjergvej 25
Dee Berger, Højbjergvej 32
Mona From, Krogen 5
Kathrine Kaspersen, Søgårdevej 4
Ane Thatt Verwiebe, Nordmarken 37

E-mail: hotspot@holmsland.dk

Du er også velkommen – især hvis du allerede har forstand på fundraising.

Hvordan kommer det til at se ud?

Herunder er en collage af de forstudier, som kunstner Mette Winckelmann har udarbejdet i samarbejde med landskabsarkitekt Sophie Sahlqvist og arkitekt Martin Winther. Den endelige udformning sker i et samarbejde mellem Realdania, kunstneren og repræsentanter fra Holmsland.

Hvad skal det bruges til?

Holmsland Hotspot skal være multifunktionelt, være for alle aldre og være for både lokale og turister. Til højre er nogle bud på, hvad der kunne være på pladsen.

Synergier
Hvis vi skaber aktiviteter, som turisterne også har lyst til at deltage i, kan vi skabe en større kundegruppe til Brugsen. Flere kunder kan give Brugsen mulighed for at have flere forskellige varer på hylderne, så det bliver mere interessant for de lokale at handle lokalt.

Måske kan en større kundegruppe endda føre til nye butikker og arbejdspladser.

Holmsland Hotspot skal først og fremmest være for de lokale. Men vi tager gerne imod gæster.

Aflastning for Kloster Surfspot
Få hundrede meter fra Holmsland Hotspot ligger Kloster Surfspot, som er et af Nordeuropas bedste surfspots for kitesurfere. De fysiske rammer er utilstrækkelige og er til gene for både turister og lokale.

Ved at bruge Holmsland Hotspot som en forlængelse af surfspottet, kan vi skabe bedre faciliteter for surferne og forhåbentligt lette presset på naboerne.

Stedet Tæller X

Holmsland Hotspot udspringer af konkurrencen Stedet Tæller X, som er udskrevet af Realdania og Ny Carlsbergfondet.

Præsentationsvideoen af Holmsland Hotspot er lavet af Realdania/Ny Carlsbergfondet som en del af konkurrencen  Stedet tæller X, hvor kunstnere og arkitekter skal konkurrere om at give ni udvalgte steder i Danmark et arkitektonisk og/eller kunsterisk løft.

Mere om Stedet Tæller X

Milepæle

Ultimo 2026
23. maj 2024
Opstartsmøde for Holmsland Hotspot
Opstartsmøde for Holmsland Hotspot

En god håndfuld holmboer var med til opstartsmødet i København, hvor rolle- og ansvarsfordeling blev afstemt. På mødet deltog også kunstnerteamet, Realdania, Ny Carlsbergfondet og Niras, som er rådgiver på projektet.

8. maj 2024
Lokal fejring
Lokal fejring

Omkring 200 holmboere kom forbi Holmsland Kultur- og Idrætscenter for at fejre vinderidéen til "Holmsland Hotspot". De forbipasserende kunne studere modeller og tegninger af Holmsland Hotspot, den nye Brugsen og en kommende fodboldgolfbane.

2. maj 2024
Vinderidéen afsløres
Vinderidéen afsløres

Team Mette Winckelmann lavede det bedste forslag til et kunstværk. Kåringen foregik i Carlsbergbyen i København med lokal repræsentation af Rebecca Molders, som var en af initiativtagerne, af Ursula Bækkegaard og Dee Berger fra Holmsland Sogneforening og af Kaj Pedersen og Jimmi Fyrsterling fra Holmsland Brugsforening.

December 2023
Konkurrencen skydes i gang
Konkurrencen skydes i gang

Tre hold kunstnere og arkitekter besigtiger marken syd for Kloster for at danne sig et indtryk af de omgivelser, deres idé til et kunstværk skal spille op imod. Konkurrencen om at komme på den bedste idé er dermed i gang og deadline er 5. februar 2024.

November 2023
Fundraisergruppen stiftes

En håndfuld holmboere træder sammen for første gang for at drøfte mulighederne for - og udfordringerne ved - at indsamle 4,825 millioner kroner, så Holmsland Hotspot kan realiseres.

Sommer 2023
Kloster udvælges til Stedet Tæller X
Kloster udvælges til Stedet Tæller X

Nogle holmboere tager initiativ til ansøge Realdania og Ny Carlsbergfondet om at få Kloster Syd udvalgt til ét af otte steder i Danmark med en særlig beliggenhed, som kan løftes med arkitektur og/eller kunst. De to fonde er med på idéen og projektet får navnet "Holmsland Hotspot".