Vi skal bruge 9,65 millioner kroner

En gruppe frivillige har siden efteråret 2023 arbejdet på at fundraise de krævede 9,65 millioner kroner til at kunne realisere Holmsland Hotspot.

Indsamlet beløb
0

Kontakt

Fundraiser-gruppen består af

Ane Thatt Verwiebe, Nordmarken 37 (tovholder)
Kenneth Konrad Knudsen, Klostervej 81 (tovholder)
Ursula Bækkegaard, Gadegårdsvej 10
Bodil Hindsholm Hansen, Brunbjergvej 25
Dee Berger, Højbjergvej 32
Mia Krogsager Jørgensen, Højbjergvej 30

E-mail: hotspot@holmsland.dk

En stor tak til donorerne

Hvad skal det bruges til?

Holmsland Hotspot skal være multifunktionelt, være for alle aldre og være for både lokale og turister. Her er nogle bud på, hvad der kunne være på pladsen.

Projektplan

Herunder er tidsplanen for udviklingen af Kloster Syd, som det ser ud i efteråret 2023.

27. november 2023

Første møde i fundraisergruppen.

5. december 2023

Kunstnerne besigtiger området.

December 2023

Ringkøbing Fjord Museer foretager arkæologiske undersøgelser.

1. kvartal 2024

Første spadestik til den nye Brugsen.

2. maj 2024

Ny Carlsbergfondet offentliggør det vindende idéoplæg til Holmsland Hotspot.

Juni 2024

En arkitekt laver en projektering af Holmsland Hotspot.

Sommer 2024

Brugsen indvies.

December 2024

Fundraiser-gruppen håber at have den sidste finansiering på plads.

1. kvartal 2025

Byggeriet af Holmsland Hotspot påbegyndes.

Kært barn …

Der bruges flere forskellige betegnelser om området i den sydlige ende af Kloster.

Kloster Syd er en del af Ringkøbing-Skjern Kommunes helhedsplan for Kloster. Ud over at give mulighed for at etablere et supermarked, handler det også om udvikling af boliger og erhverv.

Stedet tæller X er en arkitektkonkurrence udskrevet af Realdania og Ny Carlsbergfondet. Formålet er, at give steder med særlige kvaliteter et løft med arkitektur eller kunst.

Holmsland Hotspot er et af ni projekter under Stedet tæller X. Der skal indsamles 9,65 millioner kroner for at kunne realisere projektet.