Holmsland Sogneforening er en borgerforening, der dækker Ny Sogn og Gammel Sogn, som i grove træk udgør området, vi til dagligt kalder Holmsland. Foreningen blev stiftet den 16. september 1997.

Formål

 • at fastholde og udvikle Holmsland som et godt sted at bo, leve og flytte til.
 • at støtte foreningslivet og øvrige kulturelle aktiviteter i Holmslandområdet.
 • at fremme samarbejdet mellem beboergrupper, foreninger, råd og organisationer i Holmslandområdet.
 • at være lokalområdets talerør over for myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.

Bliv medlem

Du kan støtte Sogneforeningens arbejde ved at melde dig ind. Det koster 100 kr. om året pr. person eller 250 kr. for en husstand.

Du kan betale på følgende måder:

 • MobilePay*: 221722
 • Bankoverførsel*: 7670 1308787
 • I Dagli’ Brugsen Holmsland
 • Hos foreningens kasserer

* Husk at oplyse navn

Bestyrelsen 2023-24

Holmsland Sogneforening ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

Formand
Ursula Bækkegaard
Gadegårdsvej 10
Tlf. 2368 2868
formand@holmsland.dk

Næstformand
Dee Berger
Højbjergvej 32
Tlf. 2625 1558
deeberger6950@gmail.com

Kasserer
Søren Plaugborg Pedersen

Røjklitvej 14
Tlf. 2361 8151

roejklit@hotmail.com

Sekretær
Bodil Hindsholm Hansen
Brunbjergvej 25
Tlf. 2443 2543
sekretaer@holmsland.dk

Medlem
Carsten Grønne
Baggersvej 4
Tlf. 4038 3799

carsten400@hotmail.com

Medlem
Dan Søgård
Røjklitvej 25
Tlf. 2443 3314
debbieogdan@live.dk

Medlem
Lasse Kirk Sunesen
Bandsbyvej 31
Tlf. 2966 0787
lassekirksunesen@gmail.com

Medlem
Markus Klenke
Gadegårdsvej 18
Tlf. 6172 3527
markus.klenke@outlook.com

Medlem
Tom Poulsgaard
Klostervej 40
Tlf. 2334 5480
tl.poulsgaard@mail.dk

1. suppleant
Marie Busch Nielsen
Bandsbyvej 26
Tlf. 2835 5790
mariebuschnielsen@gmail.com

2. suppleant
Vakant

Holmsland Sogneforenings bestyrelse ved 25-års jubilæet 16. september 2022

Holmsland Sogneforenings bestyrelse ved 25-års jubilæet i september 2022
Fra venstre: Dan Søgård, Ursula Bækkegaard, Dee Berger, Tom Poulsgaard, Carsten Grønne, Marie Busch Nielsen, Bodil Hindsholm, Søren Pedersen

Mødereferater

 • Bestyrelsesmøde 2. maj 2024
 • Bestyrelsesmøde 10. juni 2024
 • Bestyrelsesmøde 7. august 2024
 • Bestyrelsesmøde 3. september 2024
 • Bestyrelsesmøde 3. oktober 2024
 • Bestyrelsesmøde 4. november 2024
 • Bestyrelsesmøde 3. december 2024