Holmsland Sogneforening er en borgerforening, der dækker Ny Sogn og Gammel Sogn, som i grove træk udgør området, vi til dagligt kalder Holmsland. Foreningen blev stiftet den 16. september 1997. Læs formandens tale i anledningen af 25-års jubilæet i september 2022 .


Formål

  • at fastholde og udvikle Holmsland som et godt sted at bo, leve og flytte til.
  • at støtte foreningslivet og øvrige kulturelle aktiviteter i Holmslandområdet.
  • at fremme samarbejdet mellem beboergrupper, foreninger, råd og organisationer i Holmslandområdet.
  • at være lokalområdets talerør over for myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.

Bliv medlem

Du kan støtte Sogneforeningens arbejde ved at melde dig ind. Det koster 100 kr. om året.

Du kan betale på følgende måder:

  • MobilePay*: 221722
  • Bankoverførsel*: 7670 1308787
  • I Dagli’ Brugsen Holmsland
  • Hos foreningens kasserer

* Husk at oplyse navn

Bestyrelsen 2022-23

Holmsland Sogneforening ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

Formand
Marie Busch Nielsen
Bandsbyvej 26
Tlf. 2835 5790
formand@holmsland.dk

Næstformand
Ursula Bækkegaard
Gadegårdsvej 10
Tlf. 2368 2868
ursula@baekkegaard.dk

Kasserer
Søren Plaugborg Pedersen
Røjklitvej 14
Tlf. 2361 8151

roejklit@hotmail.com

Sekretær
Dee Berger
Højbjergvej 12
Tlf. 2625 1558
sekretaer@holmsland.dk

Medlem
Bodil Hindsholm Hansen
Brunbjergvej 25
Tlf. 2443 2543
bodilhindsholm@gmail.com

Medlem
Carsten Grønne
Baggersvej 4
Tlf. 4038 3799

carsten400@hotmail.com

Medlem
Dan Søgård
Røjklitvej 25
Tlf. 2443 3314
debbieogdan@live.dk

1. suppleant
Tom Poulsgaard
Klostervej 40
Tlf. 2334 5480
tl.poulsgaard@mail.dk

2. suppleant
Vakant

Ved starten på perioden 2022-23 blev Dorthe Krogsgaard konstitueret som formand. Hun trak sig fra bestyrelsen i sommeren 2022 og blev afløst som formand af Marie Busch Nielsen.

Holmsland Sogneforenings bestyrelse ved 25-års jubilæet 16. september 2022

Holmsland Sogneforenings bestyrelse ved 25-års jubilæet i september 2022
Fra venstre: Dan Søgård, Ursula Bækkegaard, Dee Berger, Tom Poulsgaard, Carsten Grønne, Marie Busch Nielsen, Bodil Hindsholm, Søren Pedersen

Mødereferater