Holmsland Sogneforenings bestyrelse ved konstitueringen 2. maj 2024
Fra venstre: Bodil Hindsholm, Carsten Grønne, Tom Poulsgaard, Søren Pedersen, Lasse Sunesen, Ursula Bækkegaard, Kathrine Kaspersen, Nicolai Sørensen, Mona From, Markus Klenke, Dee Berger.

Holmsland Sogneforening er en borgerforening, der dækker Ny Sogn og Gammel Sogn, som i grove træk udgør området, vi til dagligt kalder Holmsland. Foreningen blev stiftet den 16. september 1997.

Formål

 • at fastholde og udvikle Holmsland som et godt sted at bo, leve og flytte til.
 • at støtte foreningslivet og øvrige kulturelle aktiviteter i Holmslandområdet.
 • at fremme samarbejdet mellem beboergrupper, foreninger, råd og organisationer i Holmslandområdet.
 • at være lokalområdets talerør over for myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.

Bliv medlem

Du kan støtte Sogneforeningens arbejde ved at melde dig ind. Det koster 100 kr. om året pr. person eller 250 kr. for en husstand.

Du kan betale på følgende måder:

 • MobilePay*: 221722
 • Bankoverførsel*: 7670 1308787
 • I Dagli’ Brugsen Holmsland
 • Hos foreningens kasserer

* Husk at oplyse navn

Kortet viser Ny Sogn og Gammel Sogn, som er Holmsland Sogneforenings virkeområde.

Bestyrelsen 2024-25

Holmsland Sogneforening ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

Formand
Ursula Bækkegaard
Gadegårdsvej 10
Tlf. 2368 2868
formand@holmsland.dk

Næstformand
Lasse Kirk Sunesen
Bandsbyvej 31
Tlf. 2966 0787
lassekirksunesen@gmail.com

Kasserer
Søren Plaugborg Pedersen

Røjklitvej 14
Tlf. 2361 8151

roejklit@hotmail.com

Sekretær
Kathrine Kaspersen
Søgårdevej 4
Tlf.
2228 0468
sekretaer@holmsland.dk

Medlem
Carsten Grønne
Baggersvej 4
Tlf. 3011 1094

carsten400@hotmail.com

Medlem
Markus Klenke
Gadegårdsvej 18
Tlf. 6172 3527
markus.klenke@outlook.com

Medlem
Mona Bjerg From
Krogen 5
Tlf. 4030 4569
mona.from@hotmail.com

Medlem
Nicolai Sørensen
Baggersvej 7
Tlf. 2242 9294
nicolai.soerensen@hotmail.com

Medlem
Tom Poulsgård
Klostervej 40
Tlf. 2334 5480
tl.poulsgaard@mail.dk

1. suppleant
Dee Berger
Højbjergvej 32
Tlf. 2625 1558
deeberger6950@gmail.com

2. suppleant
Bodil Hindsholm Hansen
Brunbjergvej 25
Tlf. 2443 2543
bodilhindsholm@gmail.com

Mødereferater

 • Bestyrelsesmøde og konstituering 2. maj 2024
 • Bestyrelsesmøde 10. juni 2024
 • Bestyrelsesmøde 7. august 2024
 • Bestyrelsesmøde 3. september 2024
 • Bestyrelsesmøde 3. oktober 2024
 • Bestyrelsesmøde 4. november 2024
 • Bestyrelsesmøde 3. december 2024