Kloster Syd-arbejdsgruppen overbeviser Økonomiudvalget om, at der skal udarbejdes et forslag til en ny lokalplan for området ved Kloster Syd. Seks hektar jord skal udlægges […]
Arbejdet med at gøre Kloster til en omdannelseslandsby fører til, at byrådet godkender en helhedsplan for byen. Den får navnet “Kloster – en levende landsby […]
Bosætningsudvalget søger kommunen om at få Kloster udpeget til omdannelseslandsby. Der er stor interesse for at flytte til Kloster, men lokalplanen står i vejen for […]
Både Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget følger Landdistriktsrådets indstilling om at udpege Kloster og Hoven som omdannelseslandsbyer. Teknisk set bliver Kloster ikke en omdannelseslandsby, men […]
Landdistriktsrådet indstiller til kommunen, at Kloster og Hoven bliver udpeget til omdannelseslandsbyer. For Kloster vil det blandt andet betyde, at Brugsen kan flytte til en […]
Nogle holmboere tager initiativ til ansøge Realdania og Ny Carlsbergfondet om at få Kloster Syd udvalgt til ét af otte steder i Danmark med en […]
Endelig kom godkendelsen til at der kan etableres en dagligvareforretning ved Søndervig Landevej. Den nye lokalplan gav også mulighed for at bygge lejeboliger, en lille […]
Omkring 200 holmboere kom forbi Holmsland Kultur- og Idrætscenter for at fejre vinderidéen til “Holmsland Hotspot”. De forbipasserende kunne studere modeller og tegninger af Holmsland […]