Arbejdet med at gøre Kloster til en omdannelseslandsby fører til, at byrådet godkender en helhedsplan for byen. Den får navnet “Kloster – en levende landsby unikt placeret”. Helhedsplanen indeholder flere delelementer – blandt andet skal der udarbejdes en lokalplan for den sydlige del af Kloster.

Kategori:

Emner: