Kloster Syd-arbejdsgruppen overbeviser Økonomiudvalget om, at der skal udarbejdes et forslag til en ny lokalplan for området ved Kloster Syd. Seks hektar jord skal udlægges til blandet bolig og erhverv, centerformål og rekreative formål.

Kategori:

Emner: