Sidste mand slukker lyset ☹️
Ved sognepræst Ole Lange. Alle er velkomne til en times samvær.
Ved sognepræst Ole Lange. Alle er meget velkomne til en times samvær.
Frygten for at det lokale plejehjem skal lukke har i månedsvis hængt som en sort sky over Hemmet, Vorgod og Kloster, men nu kan landsbyerne […]
Støtten til unge og ældre i Kloster er nu samlet under én forening, som skal gøre fondssøgning og indsamling af midler lettere og skabe fællesskab […]