Generalforsamling i Holmsland Skytteforening

Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bandsbyvej 2, Ringkøbing, Danmark

Der afholdes ordinær generalforsamling i Holmsland Skytteforening mandag den 22. april kl. 19.00. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før på holmslandskytteforening@gmail.com. […]

Frivilligdag i HGU

Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bandsbyvej 2, Ringkøbing, Danmark

HGI vil gerne invitere alle vores frivillige til en dag med sjov, konkurrence og hygge lørdag den 4. maj. Vi starter ved Hallen kl. 15.15, hvor vi tager bussen til […]

Tip os om begivenheder og arrangementer på e-mail: hims@holmsland.dk.