Arbejdsgrupper

En flok frivillige holmboer har fordelt sig i fem grupper, hvor der arbejdes på at fremtidssikre Kloster som en attraktiv landsby mellem købstad, fjorde og hav.

Hvordan skal det nye byområde ved landevejen se ud?

Hvordan forener vi små børn og store maskiner på Klostervej?

Hvordan løser vi manglen på boliger til sæsonarbejderne?

Kan vi udnytte den stigende vandstand til kunstig en sø?

Hvad skal vi bruge Polden til, når Brugsen er væk?

Kloster – en levende landsby unikt placeret

I september 2021 vedtog byrådet en helhedsplan for Kloster med overskriften: ”Kloster – en levende landsby unikt placeret”

Godkendelsen kom efter et langt samarbejde mellem institutioner, foreninger og borgere i området i samråd med fagfolk i kommunen. 

Helhedsplanen består af fire strategiske temaer og syv konkrete indsatsområder, som skal omsættes til konkrete projekter.

7 indsatsområder

 • Koblingen af Holmslands aktiver med stier
 • Varierende boformer for alle
 • Skolen og hallen
 • Kirken og Æ Pold
 • Ragna Tangs Plads og klimabyparken
 • Turismebydelen og Brugsens nye placering
 • Grønne forbindelser og sikker skolevej

Læs helhedsplanen

Her kan du hente helhedsplanen, som blev præsenteret for byrådet i september 2021. Den indeholder en række visuelle forslag til, hvordan de mange delprojekter kunne udmøntes. Helhedsplanen er på 56 sider og fylder 47 MB.

4 strategiske temaer

 • Unik placering
  Omgivet af vand fra havet, fjordene og åen og midt mellem Søndervig og Ringkøbing ligger Kloster med mange af kommunens store turistattraktioner helt tæt på. En unik placering som kan bringes i spil i forhold til såvel bosætning som turisme.
 • Klimabevidst forskønnelse
  Kloster rammes også af klimaforandringerne, og ved at møde udfordringerne med en bevidst klimatilpasning kan der ske en forskønnelse og berigelse af Kloster med grønne oaser og rekreative forbindelser med stor biodiversitet.
 • På tværs af generationer
  Relationer på tværs af generationer er med til at styrke sammenholdet i landsbyen. At man er et kendt ansigt, og at andre ved, hvad man hedder, skaber livsglæde og trivsel for det enkelte menneske – både for unge og gamle.
 • Bæredygtig turisme
  Kloster unikke placering bringes i spil ved at satse på bæredygtig turisme med et særligt fokus på udfoldelsesmulighederne for børn og unge. Alsidige aktiviteter og attraktioner kan være med til at udfordre, udvikle og underholde ungdommen – uanset om du bor lokalt eller er på besøg.
Næsten 90 mødte op til borgermødet den 10. oktober 2022.