Kloster – en levende landsby unikt placeret

I september 2021 vedtog byrådet en helhedsplan for Kloster med overskriften: ”Kloster – en levende landsby unikt placeret”

Godkendelsen kom efter et langt samarbejde mellem institutioner, foreninger og borgere i området i samråd med fagfolk i kommunen.

Helhedsplanen består af 4 strategiske temaer og 7 konkrete indsatsområder.

4 strategiske temaer

 • Unik placering
  Omgivet af vand fra havet, fjordene og åen og midt mellem Søndervig og Ringkøbing ligger Kloster med mange af kommunens store turistattraktioner helt tæt på. En unik placering som kan bringes i spil i forhold til såvel bosætning som turisme.
 • Klimabevidst forskønnelse
  Kloster rammes også af klimaforandringerne, og ved at møde udfordringerne med en bevidst klimatilpasning kan der ske en forskønnelse og berigelse af Kloster med grønne oaser og rekreative forbindelser med stor biodiversitet.
 • På tværs af generationer
  Relationer på tværs af generationer er med til at styrke sammenholdet i landsbyen. At man er et kendt ansigt, og at andre ved, hvad man hedder, skaber livsglæde og trivsel for det enkelte menneske – både for unge og gamle.
 • Bæredygtig turisme
  Klosters unikke placering bringes i spil ved at satse på bæredygtig turisme med et særligt fokus på udfoldelsesmulighederne for børn og unge. Alsidige aktiviteter og attraktioner kan være med til at udfordre, udvikle og underholde ungdommen – uanset om du bor lokalt eller er på besøg.

7 indsatsområder

 • Koblingen af Holmslands aktiver med stier
 • Varierende boformer for alle
 • Skolen og hallen
 • Kirken og Æ Pold
 • Ragna Tangs Plads og klimabyparken
 • Turismebydelen og Brugsens nye placering
 • Grønne forbindelser og sikker skolevej

Arbejdsgrupper

Efter et par borgermøder i Holmsland Idræts- og Kulturcenter og på Holmsland Skole, blev der i foråret 2022 oprettet 5 arbejdsgrupper, som skulle arbejde med at konkretisere de 7 indsatsområder.

Herunder kan man læse om de 5 arbejdsgrupper og deres status i efteråret 2023.

Klostervej – sikker vej og stier

Som man kunne læse i dagspressen, blev ønsket om at forskønne Klostervej og samtidig gøre den til en mere sikker skolevej ikke til noget. Ringkøbing-Skjern Kommune bistod oprindeligt arbejdsgruppen med at udarbejde skitser for en fremtidig version af Klostervej, som blandt andet blev fremvist i Kulturcentret. Teknik- og Miljøudvalget afviste senere at medfinansiere projektet og det kunne derfor ikke realiseres.

Arbejdsgruppen nedlagde sig selv i sommeren 2023 og det selvstændige indsatsområde “Koblingen af Holmslands aktiver med stier” er der ikke arbejdet med.

Visualisering af den sydlige ende af Klostervej, som den kunne have taget sig ud med chikaner.
Skitser

Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejdede nogle forslag til, hvordan Klostervej kunne tage sig ud med chikaner. Skitser inklusiv signaturforklaringer kan downloades her som jpg-filer i høj opløsning.

Kloster Syd

En arbejdsgruppe har arbejdet på at få udarbejdet en lokalplan for “Kloster Syd”, som omtrent er det areal, hvor der tidligere har været fodboldgolf. En lokalplan er en forudsætning for, at man kan bygge en ny Brugsen.

Der er lavet en lokalplan i samarbejde med kommunens planafdeling og det forventes, at den bliver godkendt af byrådet i januar 2024.

Arbejdsgruppen har dermed opfyldt sit formål og Kloster Syd går ind i en ny fase, for udviklingsarbejdet er ikke slut endnu. Der er opstået en ny arbejdsgruppe, som blandt andet har til opgave at rejse knap 5 millioner kroner, så vi kan realisere Realdania og Ny Carlsbergfondets projekt “Stedet tæller X”.

Klimasø

En arbejdsgruppe så på, om der kunne etableres en klimasø mellem Kløvermarken og Strædevej. En klimasø skulle afhjælpe problemerne med det stigende grundvand i Kloster og samtidig indgå i et nyt rekreativt område. Flere muligheder har været undersøgt, men arbejdsgruppen har ikke kunnet erhverve projektarealet, hvorfor projektet er skrinlagt.

Arbejdsgruppen er i stedet gået sammen med de frivillige, der vedligeholder Sogneparken, og der arbejdes nu på at samtænke Sogneparken med regnvandsbassinerne, der etableres for enden af Nørbyvej i efteråret/vinteren 2023.

Sæsonboliger

Der er mangel på lejeboliger til de mange, der kommer hertil for at arbejde i turisterhvervene i sommermånederne. En arbejdsgruppe har undersøgt mulighederne for at etablere en hytteby i Kloster, men det har desværre ikke ført til brugbare løsninger.

Kontakt Thomas Hansen fra Meny (thomas.hansen@meny.dk), hvis du kunne overveje at udleje et værelse i nogle måneder om året.

Æ Pold

Der er allerede planer for, hvad der skal ske med pladsen foran kirken, når den nuværende Brugsen-bygning er væk. Blandt andet kommer Brugsen til at efterlade et stort hul i kirkediget, som skal reetableres.

Det forventes, at runddelen bibeholdes og at der udvides med flere parkeringspladser, hvor Brugsen har ligget.

Der var flere borgermøder undervejs. Den 10. oktober 2022 deltog næsten 90 holmboere i Kulturcenteret.