Generalforsamling i Holmsland Skytteforening

Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bandsbyvej 2, Ringkøbing

Der afholdes ordinær generalforsamling i Holmsland Skytteforening mandag den 22. april kl. 19.00. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før på holmslandskytteforening@gmail.com. […]

Tip os om begivenheder og arrangementer på e-mail: hims@holmsland.dk.