Holmsland Sogneblad udgives af Holmsland Sogneforening og udkommer fire gange om året. I 2022 er oplaget på 670 eksemplarer.

Kontakt: holmsland.sogneblad@gmail.com.

Bodil Hindsholm Hansen, ansvarshavende redaktør
Brunbjergvej 25
Tlf. 2543 2543

Ivan Schmidt, annoncer
Frederiksberg 20
Tlf. 2342 0070

Mogens Tarp, distribution
Gadegårdsvej 9
Tlf. 4411 9242

Sognebladet husstandsomdeles på Holmsland af en “pensionistgruppe”. De kan sagtens bruge en hånd mere (du behøver ikke være pensionist).