Holmsland Sogneblad udgives af Holmsland Sogneforening og udkommer fire gange om året. I 2023 er oplaget på ca. 680 eksemplarer.

Bladet husstandsomdeles i Gammel Sogn og Ny Sogn.

Kontakt: holmsland.sogneblad@gmail.com.

Bodil Hindsholm Hansen, ansvarshavende redaktør
Brunbjergvej 25
Tlf. 2543 2543

Ivan Schmidt, annoncer
Frederiksberg 20
Tlf. 2342 0070

Mogens Tarp, distribution
Gadegårdsvej 9
Tlf. 4411 9242