Generalforsamling i Holmsland Skytteforening

Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bandsbyvej 2, Ringkøbing, Danmark

Der afholdes ordinær generalforsamling i Holmsland Skytteforening mandag den 22. april kl. 19.00. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før på holmslandskytteforening@gmail.com. Bemærk, at kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, samt én forælder per medlem under 16 år, har stemmeret.

Menighedsrådsmøde

Præstegården Gadegårdsvej 3, Kloster, Ringkøbing

Menighedsrådet for Ny Sogn og Gammel Sogn afholder møder ca. 10 gange om året. Møderne er offentlige, med undtagelse af punkter, der vedrører personsager og lignende. Møderne afholdes i konfirmandstuen i Præstegården.

Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Holmsland og Klitten

Fiskeriets Hus Nørregade 2B, Hvide Sande, Danmark

Lokalhistorisk Forening for Holmsland og Klitten afholder ordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2024 kl. 19.30 i Fiskeriets Hus i Hvide Sande. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Efter generalforsamlingen vil Peter Hansgaard Nielsen, Gammelsogn fortælle om bogen "Hvide Sandes Klondike - Folk og Torsk" som han udgav i slutningen af 2023 i samarbejde med Christian […]

Loppemarked på Holmbohjemmet

Holmbohjemmet Klostervej 39, Ringkøbing, Danmark

Fredag den 26. april er der loppemarked på Holmbohjemmet. Kaffe kan købes!

Tip os om begivenheder og arrangementer på e-mail: hims@holmsland.dk.