Status fra arbejdsgruppen, december 2022

Gruppen “Klimasø og Ragna Tangs plads” har i løbet af foråret og forsommeren holdt en del møder. Vi har diskuteret, hvordan området i den østlige del af byen kunne udnyttes bedst muligt til glæde for både unge og ældre borgere. Der har været fremlagt mange gode og kreative forslag, ligesom også udfordringerne i forhold til området og et stigende grundvandsniveau er inddraget og drøftet.

Der er flere ender, der skal mødes og flere ting, der skal gå op i en højere enhed, for at projektet bliver til noget. Som den første forudsætning skal der afklares fremadrettet ejerforhold på projektarealet, hvis der skal graves en sø og laves et rekreativt areal og dermed ikke længere være landbrugsproduktion på den nuværende mark.

Vores arbejde er desuden afhængigt af det forslag til lokalplan, som nu ligger til behandling i kommunen.

Selvom om der er en række udfordringer der skal løses, så håber vi selvfølgelig, at vi på et tidspunkt kan arbejde videre med vores ideer.